Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà: Đổi mới, đổi mới và đổi mới!

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà: Đổi mới, đổi mới và đổi mới!

Phải có bước đi chủ động, hiểu rõ con đường mình đang đi và đích phải đến; đổi mới, đổi mới và đổi mới, sáng tạo; có khát vọng và dấn thân; chung sức, đồng lòng; mỗi cán bộ Hội là một đại sứ của tổ chức Hội là những yêu cầu của Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đối với mỗi tập thể, cá nhân cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam sáng 2/1/2020

     Sáng nay, 2/1/2020, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam diễn ra với sự tham dự của trên 200 đại biểu là cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng, các ban phong trào; lãnh đạo từ Phó phòng trở lên và Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2019 của các đơn vị trực thuộc cơ quan TW Hội. Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bùi Văn Toàn đồng chủ trì Hội nghị.

    Hội nghị đã nghe, cho ý kiến thảo luận vào Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Tài chính của Cơ quan TW Hội và Báo cáo kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan năm 2019.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà, PCT Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên tặng Cờ Thi đua của Đoàn Chủ tịch cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.
Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà, PCT Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên tặng Cờ Thi đua của Đoàn Chủ tịch cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động, tích cực, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Hội và phong trào phụ nữ chủ động, quyết liệt, quyết tâm và có nhiều đổi mới; Chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được lựa chọn đúng, trúng và triển khai quyết liệt, sáng tạo, có sức lan tỏa, có chiều sâu; Công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách chủ động và hiệu quả hơn; Các chương trình MTQG, các đề án, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và các chương trình phối hợp tạo cơ chế vận động nguồn lực thuận lợi, là cơ hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ; Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn được chú trọng; Hoạt động đối ngoại sôi nổi, hiệu quả… Công tác điều hành, quản lý nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tính kế hoạch được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ được coi trọng; lề lối làm việc của cơ quan được duy trì, cải tiến với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trực thuộc của Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động, dịch vụ cung cấp tới phụ nữ, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

    Những hoạt động có chiều sâu, sức lan tỏa được tổ chức năm 2019 mang lại vị thế của tổ chức Hội phải kể đến như: Hội thảo Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam; Lễ phát động An toàn cho phụ nữ và trẻ em; Đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/; Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Ngày Hội Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp; Liên hoan Thể dục Thể thao phụ nữ toàn quốc …

    Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam. Ghi nhận điểm nổi bật của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan TW Hội năm 2019, phân tích những thách thức đối với công tác Hội năm 2020, Chủ tịch nhấn mạnh đến cách thức tổ chức hoạt động, chỉ đạo các ban/đơn vị, cá nhân phải chú trọng các hoạt động mang tính chiến lược; quan tâm đến những nội dung mới, khó, những thách thức đang đặt ra trong tình hình mới; hoạt động vừa bề nổi, vừa chiều sâu, phong trào nhưng phải thiết thực; và tăng cường vai trò kết nối, phối hợp.

Hướng đến năm 2020, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn mỗi tập thể, cá nhân phải có bước đi chủ động, hiểu rõ con đường mình đang đi và đích phải đến với tư duy, tầm nhìn  chiến lược; phải đổi mới, đổi mới và đổi mới, sáng tạo để đáp ứng những yêu cầu thực tế đang đặt ra, bắt tay vào làm luôn những việc khó; có khát vọng và dấn thân; chung sức, đồng lòng; mỗi cán bộ Hội là một đại sứ của tổ chức Hội.

Năm 2019, với những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân cán bộ cơ quan TW Hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh. Tiêu biểu: 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được tặng Cờ Thi đua của Đoàn Chủ tịch TW Hội; 02 tập thể được đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ; 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua Hội LHPN Việt Nam”; 02 cá nhân được đề nghị khen Huân chương Lao động…

Nguồn : http://hoilhpn.org.vn/

Sưu tầm: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*