GIỚI THIỆU VỀ PHÂN HIỆU HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

     Phân hiệu Học viện có lịch sử gần 50 năm hình thành và phát triển với tiền thân là Trường Lê Thị Riêng, được thành lập năm 1969, tại rừng Lò Gò chiến khu miền Đông Nam Bộ, nay thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nhiệm vụ chính của trường lúc bấy giờ là đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn cho cán bộ Hội để chị em đủ sức đảm đương nhiệm vụ cách mạng trong tình hình đế quốc Mỹ đánh phá rất ác liệt nhằm ngăn chặn liên lạc Bắc – Nam, thực hiện tố cộng, diệt cộng, tiêu diệt tận gốc cơ sở của phong trào cách mạng miền Nam. Cuối năm 1975, trường chuyển về xã Phước Bình, quận Thủ Đức, nay là số 620 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu giải phóng, trường được xác định là trường văn-chính với nhiệm vụ chính là bồi dưỡng cấp tốc bổ túc văn hóa và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Từ khi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đến nay trường đã qua các lần đổi tên từ trường văn- chính Lê Thị Riêng sang Phân hiệu Trường cán bộ phụ nữ TW (1980), Trường Cán bộ phụ nữ TW II (1984), Phân hiệu Trường cán bộ phụ nữ TW (2000). Tương ứng với việc đổi tên trường, mục tiêu, nhiệm vụ của trường  ngày càng được nâng cao và toàn diện hơn để đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội và cán bộ các cấp, các ngành khu vực phía Nam. Từ tháng 10 năm 2012, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương chính thức được nâng cấp thành Học viện Phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, từ tháng 01/2013 Phân hiệu Trường cán bộ phụ nữ TW chính thức mang tên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Bộ máy tổ chức của Phân hiệu Học viện:                                                                  

Tính đến tháng 12/2017, Phân hiệu Học viện có 5 đơn vị trực thuộc, bao gồm: 02 khoa (Khoa học cơ bản, Công tác xã hội), 02 phòng (Tổ chức-hành chính, Đào tạo), 01 trung tâm (Bồi dưỡng cán bộ). Tổng số viên chức, người lao động là 19 người, trong đó có 15 thạc sỹ, 02 cử nhân đang theo học cao học, 01 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh.

Quy mô đào tạo:

Hàng năm, Phân hiệu Học viện đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo cho khoảng 1000  học viên/sinh viên, trong đó số sinh viên/học viên tham gia học tập tại Phân hiệu chiếm khoảng 1/3. Với các chương trình liên kết và trực tiếp đào tạo như: cử nhân ngành công tác xã hội, cử nhân phát triển cộng đồng, cử nhân xã hội học; chương trình đạo tạo trung cấp ngành công tác xã hội; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, theo vị trí công việc cho cán bộ Hội các cấp, Phân hiệu đáp ứng nhu cầu học tập của người học, góp phần chuẩn hóa trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp các tỉnh/thành phía Nam.

Thế mạnh của Phân hiệu Học viện:

 • Đội ngũ giảng viên, viên chức có trách nhiệm, tâm huyết và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bồi dưỡng và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ.
 • Quan hệ hợp tác tốt, hiệu quả với các trường Đại học trên địa bàn, các tổ chức Hội phụ nữ, trường Chính trị các địa phương.
 • Văn hóa tổ chức, tinh thần kỷ luật, kỷ cương, dân chủ ngày càng được phát huy mạnh mẽ.
 • Phương thức đào tạo đa dạng, gồm nhiều loại hình và trình độ đào tạo.
 • Cơ sở vật chất được xây dựng mới, khang trang, tiện nghi, thoáng mát, sạch đẹp.

Trong những năm tới, nhiều cơ hội mở ra cho Phân hiệu Học viện như:

 • Nhu cầu học tập ngày càng tăng của xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là mô hình xã hội học tập phát triển ngày càng rõ nét.
 • Yêu cầu chuẩn hóa chức danh theo vị trí việc làm, thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng phê duyệt theo quyết định 163/2016/QĐ – TTg;
 • Phong trào bình đẳng giới và thúc đẩy phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị trên thế giới tác động mạnh mẽ tới Việt Nam là một môi trường thuận lợi để tập trung đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, cán bộ làm công tác phụ nữ các bộ ngành, các đối tượng phụ nữ trong cộng đồng và các nghiên cứu về Giới và Phát triển.
 • Chính sách đổi mới quản lý giáo dục của Nhà nước đã từng bước được triển khai mở ra hướng phát triển tốt cho Phân hiệu Học viện.

          Bên cạnh những điểm mạnh và cơ hội, Phân hiệu Học viện cũng có những khó khăn,  thách thức, như:

Khó khăn, hạn chế:

 • Đội ngũ nhân sự còn mỏng, trình độ năng lực không đồng đều; Năng lực nghiên cứu khoa học còn hạn chế, nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ còn khiêm tốn; Khả năng thu hút nhân sự có học hàm, học vị cao còn yếu; chưa thúc đẩy được quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 • Việc đầu tư cho phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức, phương tiện đào tạo, cơ sở vật chất bị giới hạn bởi cơ chế, nguồn lực. Phân hiệu Học viện là đơn vị cấp 3, chưa có tên trong hệ thống các cơ sở đào tạo đại học nên tự chủ tài chính là yêu cầu rất khó khăn cho Phân hiệu Học viện.

Thách thức:

 • Sự đổi mới nhanh chóng của công nghệ và kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng giáo dục, đào tạo của xã hội ngày càng cao đòi hỏi các trường nói chung, Phân hiệu Học viện nói riêng phải đổi mới nhanh và mạnh mẽ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
 • Nhiều vấn đề đặt ra đối với phụ nữ và công tác phụ nữ dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ phải không ngừng đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại để học viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm trong tình hình mới.
 • Sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học, sự cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo đại học ngày càng gay gắt đặt ra vấn đề phải thay đổi tư duy về định vị, định hướng phát triển của Phân hiệu Học viện, về cách thức giảng dạy và tổ chức giảng dạy, về cơ cấu tổ chức và quản lý.