Thông báo tuyển tình nguyện viên

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
Trung tâm Nâng cao năng lực, hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em (Trung tâm CSWC) được thành lập theo Quyết định 54/QĐ-LHHVN ngày 20/01/2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
Với sứ mạng thúc đẩy và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những nhóm người dễ bị tổn thương, chúng tôi nỗ lực huy động, kết nối nguồn lực để thực hiện các dự án, các hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, nâng cao năng lực và vận động chính sách đảm bảo thực thi các quyền chính đáng của họ.
Hiện tại do nhu cầu thực hiện các dự án, các hoạt động can thiệp hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ nghèo và những nhóm người dễ bị tổn thương, nên Trung tâm CSWC cần tuyển sinh viên tình nguyện với các thông tin cụ thể như sau:
1. Thành phần và số lượng
– Thành phần: Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành CTXH, XHH, Tâm lý học…
– Số lượng: Từ 15-20 sinh viên
2. Mô tả công việc
– Làm việc như một người hỗ trợ/ đồng hành với trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt dưới sự đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát của đội ngũ Nhân viên CTXH chuyên môn.
– Vãng gia, đánh giá nhu cầu trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt.
– Theo dõi, hỗ trợ và giám sát sự thay đổi, cải thiện vấn đề khó khăn của trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt.
– Cập nhật hồ sơ xã hội, báo cáo ca trẻ cho Nhân viên xã hội.
– Hỗ trợ tập huấn, truyền thông cho trẻ em, thanh thiếu niên.
3. Yêu cầu
– Là sinh viên năm 3, 4 các ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học…
– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cởi mở – ham học hỏi, tôn trọng.
– Có thái độ chuyên nghiệp, động cơ tích cực
– Có tính cách thân thiện, hoạt bát, hòa đồng.
– Có khả năng tiếp cận, giao tiếp với trẻ em và thanh thiếu niên.
– Có sức khoẻ tốt, đặc biệt sức khỏe tinh thần.
– Tuân thủ qui định của tổ chức, nguyên tắc bảo vệ trẻ em, kiên trì, nhẫn nại trong công việc.
4. Thời gian tình nguyện
– Thời gian tình nguyện: Ít nhất 6 tháng, từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 và có thể kéo dài tùy tình hình hoạt động của chương trình, dự án và thời gian của Tình nguyện viên.
– Thời gian làm việc: Ít nhất 3 buổi/ tuần.
5. Hình thức làm việc
– Hình thức trực tuyến (online) thông qua điện thoại, google meet, zalo, … áp dụng khi Trung tâm CSWC tổ chức các hoạt động họp hành, tập huấn cho Tình nguyện viên…
– Hình thức trực tiếp: làm việc tại nhà trẻ em và thanh thiếu có hoàn cảnh đặc biệt (tùy vào tình hình dịch Covid-19).
6. Quyền lợi
– Được đào tạo và tập huấn nâng cao năng lực làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như tập huấn chủ trương chính sách, pháp luật liên quan đến công tác trẻ em, tập huấn quyền trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ em, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm…
– Được hỗ trợ và giám sát bởi các nhà chuyên môn trong lĩnh vực công tác xã hội.
– Được chứng nhận là tình nguyện viên của Trung tâm CSWC.
– Được hỗ trợ một phần tài chính cho liên hệ, di chuyển (nếu có).
– Được làm việc trong nhóm đồng giá trị và kết nối.
7. Thời gian và hình thức đăng ký
– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2021

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*