Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp phân hiệu năm 2021

     Sáng ngày 12/1/2022, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021.

Ba đề tài được nghiệm thu là:

+ Khoa Khoa học cơ bản với đề tài “Khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình” do Thạc sĩ Phan Thị Cẩm Giang làm chủ nhiệm đề tài và các thành viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thục.

+ Khoa Công tác xã hội với 02 đề tài gồm:

Đề tài “Đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (từ thực tiễn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)” do Thạc sĩ Trần Thị Thu Hường chủ nhiệm, Thạc sĩ Hoàng Bào Trường cùng Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thể công tác tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Đề tài “Mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ tâm lý – xã hội của Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2”, do Thạc sĩ Lê Thị Thu Phương chủ nhiệm, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Tâm và Thạc sĩ Danh Thị Phước Hiếu cùng thực hiện.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài của Khoa Công tác xã hội. Tiến sĩ Lê Minh Thuận làm chủ tịch hội đồng đề tài của Khoa Khoa học cơ bản. Tại Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm của các đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm. Sau một năm triển khai thực hiện, các đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung và tiến độ đề ra.

 Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất các nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học, việc khảo sát, thực tế tại địa bàn được thực hiện đảm bảo nội dung đề tài sát đúng với thực tiễn; các kết quả có tính mới.

Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Tuy nhiên, để báo cáo được hoàn thiện hơn cơ quan chủ trì và các chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của thành viên Hội đồng.

Nhóm nghiên cứu đề tài “Khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (từ thực tiễn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (từ thực tiễn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)”
Nhóm nghiên cứu đề tài “"Mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ tâm lý - xã hội của Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2"
Nhóm nghiên cứu đề tài “”Mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ tâm lý – xã hội của Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2″

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhất trí nghiệm thu và thông qua kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2021.

ThS. Phan Thị Cẩm Giang – Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo
Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*