Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình cấp cơ sở trong bối cảnh công nghệ số”

     Thực hiện Quyết định số 1289/QĐ-HĐKH ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, ngày 17 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình cấp cơ sở trong bối cảnh công nghệ số” – Chủ nhiệm đề tài ThS Nguyễn Thị Thu Hương đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

     Hội đồng nghiệm thu bao gồm các thành viên: Tiến sỹ Trần Thị Huyền Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội, Trưởng ban Công tác phía Nam – Chủ tịch Hội đồng; Tiến sỹ Nguyễn Đức Danh, Giảng viên chính, Trưởng khoa Khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh – Phản biện 1; Tiến sỹ Lê Minh Thuận, Giảng viên chính Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh,  Trưởng khoa Tâm thể Bệnh viện Thành phố Thủ Đức – Phản biện 2; Thạc sỹ Lương Thị Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội, Phó ban tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam – Ủy viên; ThS Mai Thị Quế, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu phát triển Tp. HCM; ThS Bùi Diễm Hằng, Ban Chính sách – Luật pháp, Hội LHPN Việt Nam – Thư ký hành chính.

Hội đồng trao đổi, góp ý, thảo luận
Hội đồng trao đổi, góp ý, thảo luận

     Tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết Hội LHPN Việt Nam luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, cách thức vận hành và mô hình quản trị của các cơ quan, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội đều phải thay đổi. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy được coi là vấn đề cấp bách. Nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về đổi mới phương pháp giảng dạy, phân tích thực trạng đổi mới phương pháp giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng tới đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội dành cho Chủ tịch/nguồn Chủ tịch cấp cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình bồi dưỡng cấp cơ sở trong bối cảnh công nghệ số góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ của Hội LHPN Việt Nam.                     

     Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu tài liệu, số liệu thứ cấp và phỏng vấn sâu, nghiên cứu trường hợp lãnh đạo TW Hội, lãnh đạo Học viện, giảng viên/báo cáo viên, học viên. Các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn phù hợp, khoa học nên số liệu có tính tin cậy, kết quả mang tính khách quan, khoa học.

     Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như tính cấp thiết và tính ứng dụng của đề tài đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được duyệt. Báo cáo tổng kết đề tài có bố cục rõ ràng, thông tin phong phú, có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính thuyết phục cao. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung những nội dung để tăng hàm lượng khoa học của đề tài, rà soát, sử dụng thống nhất các thuật ngữ khoa học; chỉnh sửa một số lỗi đánh máy…

     Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Thị Huyền Thanh tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Hội đồng nghiệm thu chúc mừng Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu

     Hội đồng nghiệm thu nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình cấp cơ sở trong bối cảnh công nghệ số” với kết quả đạt loại Khá.

Nguyễn Thị Oanh – Thành viên Nhóm nghiên cứu

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*