Khoa khoa học cơ bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp phân hiệu năm 2021 “Khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình”

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP PHÂN HIỆU NĂM 2021 “KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA PHỤ NỮ TRÍ THỨC TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH”

     Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2022, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Phân hiệu 2021 với tên đề tài “Khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình” do Thạc sĩ Phan Thị Cẩm Giang làm chủ nhiệm đề tài và các thành viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thục.

Hội đồng nghiệm thu bao gồm: Tiến sĩ Lê Minh Thuận (Giảng viên Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Khoa Tâm thể Bệnh viện Thủ Đức) – Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Hữu Long (Phó Giám đốc Phân viện Học viện Thanh thiếu niên miền Nam) – Phản biện 1; TS. Lê Minh Công (Phó khoa Công tác xã hội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) – Phản biện 2; ThS. Lê Tuấn Anh (Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Đại học FPT) và ThS. Hoàng Bào Trường – Giảng viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thư ký hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài – Thạc sĩ Phan Thị Cẩm Giang đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày vắn tắt một số kết luận từ nghiên cứu đề tài, từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hỗ trợ phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình.

Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận những kết quả của đề tài về mặt lý luận và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ thực trạng khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Về giá trị khoa học, nghiên cứu đã trình bày và khái quát được các khái niệm cơ bản có liên quan đến chủ đề nghiên cứu; Tổng hợp được các đặc trưng của các mô hình mà nghiên cứu tiến hành khảo sát, đồng thời nghiên cứu đã nỗ lực đưa ra những vấn đề cơ bản liên quan đến khó khăn tâm lý của phụ nữ trí thức trong phòng chống bạo lực gia đình. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo tốt cho các tổ chức quan tâm, nghiên cứu tiếp theo về hỗ trợ phụ nữ nói chung và phụ nữ trí thức nói riêng trong phòng chống bạo lực gia đình.

Hội đồng nghiệm thu cùng nhóm nghiên cứu
Hội đồng nghiệm thu cùng nhóm nghiên cứu

Sau khi phản biện và thảo luận, Hội đồng nghiệm thu đã thông qua đề tài với đánh giá đạt mức Tốt (86,8 điểm).

Thạc sĩ Phan Thị Cẩm Giang – Khoa KHCB

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*