Kết quả thi tuyển giảng viên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng  5  năm 2018

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
PHÂN HIỆU
 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
 Số:    09    /TB-PH

THÔNG BÁO
Kết quả thi tuyển giảng viên năm 2018

Stt Họ và Tên Năm Sinh Giới Tính Quê quán Vị trí dự tuyển Điểm thi thang điểm 100 Ghi chú
1 Mai Thị Quế 18/8/1981 Nữ Nam Định Giảng Viên Công tác xã hội 70.4  
2 Trương Thị Duyên 10/10/1982 Nữ Quảng Bình Giảng Viên Chính trị 58.6  
3 Nguyễn Hồng Nhung 27/7/1985 Nữ Bình Dương Giảng Viên Chính trị 72.6  
4 Dương Thị Thuý Thơ 01/02/1982 Nữ Hà Nội Giảng Viên Chính trị 72.4  
5 Huỳnh Quốc Thịnh 09/9/1987 Nam Long An Giảng Viên Chính trị 68  
6 Trần Cẩm Thuý 09/01/1984 Nữ Bình Phước Giảng Viên Chính trị   Bỏ thi
7 Võ Minh Vân 16/05/1988 Nữ Tây Ninh Giảng Viên Chính trị 60.8  
8 Võ Thị Mỹ Hương 19/02/1981 Nữ Thừa Thiên Huế Giảng Viên Luật 73  
9 Nguyễn Thị Vy Quý 27/9/1990 Nữ Quảng Trị Giảng Viên Luật 58.8  
10 Huỳnh Nguyễn Chánh Trung 26/8/1974 Nam Ninh Thuận Giảng Viên Luật 64  

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*