Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn trực tuyến Phòng, chống dịch Covid-19

Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn trực tuyến
Phòng, chống dịch Covid-19

    Trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc triển khai giảng dạy trực tuyến và các hoạt động sinh hoạt chuyên môn.
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng chính phủ trong công tác phòng, chống dịch CoVid-19, Ban giám đốc Phân hiệu đã sớm triển khai tập huấn sử dụng các phần mềm như Microsoft Teams Meeting, Zoom Cloud Mettings, Google Classrom cho giảng viên, viên chức nhằm ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn. Giảng viên, viên chức đã thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn thông qua các phần mềm này.
Phân hiệu đã triển khai dạy học trực tuyến cho một số lớp. Giảng viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về kỹ thuật sử dụng các phần mềm cũng như soạn lại bài giảng, thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp với hình thức trực tuyến. Song song với đó, bộ phận IT đã hướng dẫn sinh viên cách thức đăng nhập cũng như một số kỹ thuật để có thể tương tác trong quá trình học. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Phòng đào tạo thường xuyên dự giờ để giám sát, theo dõi các tiết học, từ đó đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến.

Một tiết giảng trực tuyến học phần An sinh xã hội
Một tiết giảng trực tuyến học phần An sinh xã hội

    Bên cạnh việc giảng dạy trực tuyến, các đơn vị trong Phân hiệu còn tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn như họp định kỳ, duyệt giảng, sinh hoạt chuyên môn… Các cuộc họp trực tuyến được tổ chức theo từng tuần, thường xuyên và liên tục để các thành viên trong từng đơn vị báo cáo tiến độ công việc, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo các sản phẩm được giao. Giảng viên các khoa đã tăng cường sinh hoạt chuyên môn bằng hình thức trực tuyến. Các buổi sinh hoạt chuyên môn thu hút được sự tham gia của các giảng viên như đánh giá và quản lý người có ý định tự hại/tự sát, hướng dẫn sử dụng Google Form trong khảo sát, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm soạn các câu hỏi trắc nghiệm mức độ vận dụng… Bám sát kế hoạch, các bộ môn vẫn tiếp tục duy trì hoạt động duyệt giảng cho giảng viên như duyệt giảng học phần CTXH trong bệnh viện, nhập môn công tác phụ nữ.

Duyệt giảng học phần CTXH trong bệnh viện
Duyệt giảng học phần CTXH trong bệnh viện
Một buổi sinh hoạt chuyên môn
Một buổi sinh hoạt chuyên môn

  Nhờ có sự chuẩn bị kịp thời, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo tiến độ các hoạt động chuyên môn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

ThS. Trần Thị Thu Hường – Khoa công tác xã hội

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*