KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tháng Một 31, 2017 thangvn 0

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Năm 1975, Trường Lê Thị Riêng được dời từ căn cứ Tây Ninh về Tp. Hồ Chí Minh. Thời đó, […]

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tháng Một 28, 2017 thangvn 0

PHÒNG ĐÀO TẠO Trên cơ sở bộ phận đào tạo thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính – Đào tạo, Phòng Đào tạo được chính thức thành […]