PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Phòng tổ chức hành chính
Phòng tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ban đầu Phòng chỉ có một số ít thành viên thực hiện công tác quản trị với tên gọi là Ban quản trị, bao gồm văn phòng, bảo vệ, y tến, nhà ăn… Sau khi miền Nam giải phóng có tên là Tổ quản trị do đồng chí Nguyễn Thị Trinh – hiệu phó phụ trách. Từ năm 1980 đến năm 2003, Phòng Tổ chức – hành chính đã trải qua nhiều lần phân chia, hợp nhất và thay đổi tên gọi như Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng hành chính quản trị, Phòng Tổ chức – Hành chính – Đào tạo. Từ năm 2012, Phòng chính thức mang tên Phòng tổ chức – hành chính do đồng chí Đào Thị Tuyết Hạnh – phó giám đốc Phân hiệu phụ trách. Chức năng chính của Phòng là tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính tổng hợp, xây dựng kế hoạch chi tiêu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán; tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Phân hiệu. Một trong những thành tựu nổi bật của Phòng Tổ chức – Hành chính là đã đóng góp tích cực vào công tác phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Phân hiệu.

Hiện nay, Phòng Tổ chức – Hành chính có tổng số 09 viên chức, người lao động. Trong đó có 02 người có trình độ thạc sỹ, 05 người có trình độ cử nhân (3 người đang học cao học), 01 THPT. Hàng năm, 100% viên chức, người lao động của Phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có nhiều viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Tập thể Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*