PHÒNG ĐÀO TẠO

Trên cơ sở bộ phận đào tạo thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính – Đào tạo, Phòng Đào tạo được chính thức thành lập vào ngày 29/6/2012 theo Quyết định số 12B/QĐ-BGĐ của Giám Đốc Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương (nay là Phân hiệu Học viện phụ nữ Việt Nam). Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Nhà Trường về chiến lược và kế hoạch đào tạo; tổ chức xây dựng khung chương trình đào tạo cho tất cả các chuyên ngành thuộc tất cả các hệ và các phương thức đào tạo; tổ chức và quản lý toàn diện quá trình giảng dạy và học tập các bậc học.

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Ban giám đốc quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, tài liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Học viện phụ nữ Việt Nam. Các nhiệm vụ chính như: Phối hợp với các khoa đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo; Phối hợp với các khoa xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học; Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài); Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh trung cấp, đại học; Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; Tổ chức các kì thi trong; Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy; Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên; Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên; Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cố vấn học tập; Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Phân hiệu; Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo.

Phòng đào tạo xác định công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác dạy và học, vì vậy đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của phòng, Khoa. Phòng đào tạo luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa trong nhà trường và tạo môi trường quan hệ tốt với trường Chính trị tỉnh, các địa phương như:  Sở Nội vụ, Ban tổ chức Tỉnh Ủy – hai cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác cán bộ của tỉnh. Đồng thời, cũng thường xuyên phối hợp với Học viện phụ nữ Việt Nam, các trường Đại học để tổ chức học tập, quản lý học viên đối với các lớp liên kết tại trường và tại địa phương. Phòng đào xác định sự phối hợp đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho hoạt động đào tạo của nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*